Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

PL | ENG

Blog

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Ustanie małżeństwa w wyniku rozwodu pociąga za sobą skutki w różnych sferach życia byłych małżonków. Są to m.in. kwestie dotyczące kontaktów z dziećmi, podziału majątku czy obowiązku świadczeń alimentacyjnych, ale również nazwiska, jakie małżonkowie

Przeczytaj »

Współpraca z Progressin

Kancelaria radcy prawnego Grzegorza Kanteckiego rozpoczęła współpracę z firmą Progressin w ramach rozwijania praktyki fuzji, przejęć i restrukturyzacji. Progressin jest grupą doradczą, która koncentruje się na wsparciu procesów biznesowych w średnich i dużych przedsiębiorstwach

Przeczytaj »

Skomplikowana windykacja handlowa

Mecenas Grzegorz Kantecki, działając na zlecenie kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, doprowadził do zasądzenia od dużej spółki z sektora rolniczego kwoty ponad 10.000.000 PLN. Na początku listopada 2015 r. zaczęła się

Przeczytaj »

Zakres związania prawomocnym orzeczeniem

Nierzadko w życiu występują skomplikowane spory, doprowadzające do wszczęcia kilku procesów pomiędzy tymi samymi podmiotami. Sądy niechętnie rozpoznają je łącznie, a odmowa połączenia postępowań nie podlega zaskarżeniu. Taka praktyka jest

Przeczytaj »