Blog

Podsłuch w procesie cywilnym

We współczesnym świecie nagrywanie rozmówców nabiera nowej roli. Kiedyś działania takie były zarezerwowane raczej dla służb wywiadu lub dużego biznesu. Obecnie podstawowy sprzęt podsłuchowy nie jest towarem

Przeczytaj »

Czym jest środek ochrony roślin?

Pojęcie prawne środka ochrony roślin zostało uregulowane w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy

Przeczytaj »

Odszkodowanie w wysokości ponadnormatywnej

W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę pracownikowi przysługuje szereg praw, przede wszystkim prawo do odszkodowania. Odszkodowanie to uzyskuje się od pracodawcy drogą sądową w wysokości limitowanej przepisami prawa. Kwota odszkodowania

Przeczytaj »

Przelew na niewłaściwy rachunek bankowy

W dzisiejszych czasach wszyscy korzystamy z bezgotówkowych form płatności. Duża częstotliwość składanych dyspozycji może naturalnie doprowadzić do wystąpienia błędów w przelewach. Nie można zapomnieć, że tylko przekazanie pieniędzy na właściwe konto stanowi należycie

Przeczytaj »

Kategorie

O Kancelarii

Kancelaria radcy prawnego Grzegorza Kanteckiego jest niezależną firmą prawniczą, która od 2007 roku świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych.