Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie z Klientem przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Na jego wysokość ma wpływ przede wszystkim czas poświęcony na świadczenie pomocy prawnej, rodzaj i stopień skomplikowania określonej sprawy, a także forma współpracy.

Świadczenie usług przez Kancelarię może być realizowane w oparciu o:

  1. WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE. Polegające na ustaleniu z Kancelarią z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia. Sposób ten stosowany jest zarówno przy jednorazowych poradach prawnych, jak również w sprawach wymagających reprezentacji sądowej, a także przy stałej obsłudze prawnej. Zaletą tego sposobu jest komfort Klienta, który jeszcze przed rozpoczęciem współpracy zna wysokość wynagrodzenia Kancelarii, które co do zasady pozostaje niezmienne w trakcie trwania całego zlecenia.

  2. WYNAGRODZENIE GODZINOWE. Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego przez prawnika na realizację zadania. Rozliczenie czasu pracy przedstawiane jest comiesięcznie w tabeli, która stanowić będzie załącznik do faktury. Czas pracy liczony jest w systemie dziesiętnym z założeniem minimalnej jednostki rozliczeniowej wynoszącej 10 minut.

  3. WYNAGRODZENIE USTALONE W SYSTEMIE MIESZANYM. Ta forma wynagrodzenia polega na ustaleniu ryczałtu wynagrodzenia z określonym limitem godzin pracy w połączeniu z rozliczeniem według stawki godzinowej za prace wykraczające ponad limit godzin objęty w ramach ryczałtu. Koszt tak ustalonych godzin pracy jest niższy niż godzin rozliczanych bez ryczałtu. Kancelaria prowadzi ewidencję godzin pracy, informując Klienta o przekroczeniu ustalonych limitów.

  4. SUCCESS FEE. Wynagrodzenie przewidujące premię za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do zapłaty Kancelarii niższego wynagrodzenia podstawowego, które ponosi niezależnie od wyników współpracy. W przypadku korzystnego rezultatu prowadzonej sprawy Kancelaria uprawniona jest do otrzymania uprzednio wynegocjowanej z Klientem premii. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w sprawach o dość dużym ryzyku prawnym i znacznej niewiadomej co do ich końcowego efektu, które jednakże w przypadku pozytywnego zakończenia mogą przynieść Klientowi znaczne korzyści.

Szczegóły dotyczące propozycji współpracy oraz związanych z tym rozliczeń mogą być przekazane w trakcie bezpośredniego spotkania lub w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.