Skip to content

Blog

Od 11 września 2017 r. obowiązują w polskim systemie prawa przepisy regulujące tzw. najem instytucjonalny. Zgodnie z art. 19f ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego („Ustawa o ochronie lokatorów”), umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność Czytaj dalej... "Umowa najmu instytucjonalnego lokalu – co warto wiedzieć?"

Kancelaria od przeszło ośmiu lat nie może skończyć w I instancji (Sąd Okręgowy w Warszawie) procesu o odszkodowanie wytoczonego przeciwko jednemu z klientów Kancelarii – wiodącemu dystrybutorowi środków ochrony roślin w Polsce. Pozew o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 1.500.000 PLN został złożony przez producenta płodów rolnych, który domaga się zwrotu kosztów nabycia środka ochrony roślin (dystrybuowanego przez klienta Kancelarii) oraz naprawienia szkody powstałej w wyniku zniszczenia płodów rolnych rzekomo w wyniku Czytaj dalej... "Odpowiedzialność dystrybutora środków ochrony roślin na bazie przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"

Mecenas Grzegorz Kantecki, działając w imieniu światowego przedsiębiorstwa farmaceutyczno-chemicznego, doprowadził do zasądzenia odszkodowań wynikających z niewłaściwej dystrybucji przez niektóre apteki produktów leczniczych, naruszającej wprost interesy pacjentów. Procesy toczyły się w Łodzi i Katowicach. Spory były wielopłaszczyznowe, ale głównymi ich elementami były znaczenia pojęć i ważność zobowiązań zawartych w regulaminach dystrybucji. Łączna wartość zasądzonych na rzecz Klienta Kancelarii odszkodowań przekroczyła 2.000.000 PLN. Procesy są prawomocnie zakończone, obecnie Czytaj dalej... "Sukcesy sądowe – dystrybucja produktów leczniczych z naruszeniem praw pacjentów"

Mecenas Grzegorz Kantecki, działający na rzecz powodowej spółki będącej jednym z liderów rynku sterylizacji medycznej w Polsce, doprowadził do zasądzenia przed Sądem Okręgowym w Opolu całej dochodzonej kwoty z tytułu nierozliczonych dostaw i montażu specjalistycznego sprzętu medycznego. Współpraca Klienta z powiatowym szpitalem opierała się na umowie zawartej w trybie zamówienia publicznego. Z przyczyn niezależnych od Klienta umowa nie została zrealizowana w terminie ustalonym przez strony. Powołując się na zapisy podpisanej umowy pozwany Czytaj dalej... "Unieważnienie kary umownej – zamówienie publiczne – prawo gospodarcze"

Ostatnimi czasy zaczęły pojawiać się wątpliwości dotyczące sposobu przekazywania w trakcie telewizyjnej reklamy obowiązkowych informacji wymienionych w art. 66 ust. 1 oraz art. 66 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin („Rozporządzenie 1107/2009”). Wynika to z wyjaśnień Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które można znaleźć pod linkiem – www.piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/reklamuj-srodki-ochrony-roslin-tylko-zgodnie-z-prawem,213.html – z których wynika, że „w przypadku reklamy radiowej zdania te Czytaj dalej... "Czy istnieje obowiązek wykorzystywania usług lektora w telewizyjnych reklamach środków ochrony roślin?"

Mecenas Grzegorz Kantecki, działający w imieniu jednego z liderów handlu owocami i warzywami w Polsce, przygotował zawiadomienie o możliwości popełnienia szeregu ciężkich przestępstw przez konkretnie wskazanych byłych menedżerów, prawników i pracowników spółki. Przestępstwa te należą do czynów przeciwko: porządkowi publicznemu; obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, oraz; ochronie informacji. W badanie sprawy zostało zaangażowanych szereg firm audytorskich, informatycznych oraz detektywistycznych. Wartość wyrządzonej przez sprawców szkody jest Czytaj dalej... "Zawiadomienie karne – przestępstwa menedżerskie"

Mecenas Grzegorz Kantecki reprezentował jednego z założycieli spółki akcyjnej zajmującej się powszechnie dostępnymi usługami płatniczymi oraz portfeli cyfrowych w negocjacjach i przygotowaniu umowy pośrednictwa w sprzedaży akcji. Umowa ta ma posłużyć pozostałym wspólnikom w wyszukaniu odpowiedniego kupca dedykowanych do sprzedaży akcji. Przygotowana umowa zawiera szereg skomplikowanych mechanizmów prawnych służących zabezpieczeniu interesów obydwu stron, m. in. opcje call, procedury wskazania nabywcy, procedury wyjścia  Czytaj dalej... "Umowa pośrednictwa w sprzedaży akcji"

Mecenas Grzegorz Kantecki reprezentujący jednego z liderów branży broadcasting w Polsce doprowadził do wyegzekwowania ponad 100.000 PLN za nieopłacone transmisje z warszawskiego maratonu. Po raz kolejny kluczem do sukcesu okazało się zabezpieczenie roszczenia, które zniechęciło stronę pozwaną do przeciągania procesu poprzez m. in. głoszenie nieprawdy i przesyłanie dokumentów z brakami formalnymi. Na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie okazało się, że sądowe zabezpieczenie roszczenia udzielone na wniosek Kancelarii było dopiero drugim Czytaj dalej... "Podstawa, to sądowe zabezpieczenie roszczeń – prawo gospodarcze"

Mecenas Grzegorz Kantecki reprezentuje jednego z liderów rynku cropscience w Polsce w kolejnych dwóch postępowaniach administracyjnych w przedmiocie nałożenia opłaty sankcyjnej za prowadzenie reklamy środków ochrony roślin niezgodnie z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, przede wszystkim niezgodnie z art. 66 ust. 6 stanowiącym, że „materiały reklamowe lub promocyjne zwracają uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach”. Czytaj dalej... "Kolejne postępowania w sprawie określenia opłaty sankcyjnej"

Mecenas Grzegorz Kantecki, działający na rzecz pozwanej spółki będącej jednym z liderów rynku sterylizacji medycznej w Polsce, doprowadził do zawarcia ugody sądowej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie o zapłatę ponad 200.000 PLN prowizji z tytułu umowy o przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach środków Unii Europejskiej. Pozwana spółka bez wsparcia prawnika podpisała niekorzystną umowę i dodatkowo zaufała w kilku kwestiach ustnym zapewnieniom kontrahenta. Popełnione w trakcie zawierania umowy Czytaj dalej... "Negocjacje i ugoda sądowa – prawo gospodarcze"

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności

Zamknij