Możliwe warunki powstania wymagalności roszczenia o zapłatę za roboty budowlane

W jednym z najnowszych orzeczeń (wyrok z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt: II CSKP 7/21) Sąd Najwyższy zdecydował, że dopuszczalne jest uzależnienie wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane od spełnienia przez wykonawcę dodatkowych świadczeń ubocznych (np. złożenia dokumentacji powykonawczej) lub dokonania określonych aktów staranności (np. złożenia rozliczenia co do wykonanych robót, kosztorysu), a więc zachowań, które są uzależnione wyłącznie od wykonawcy lub osób, którymi się posługuje. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby uzależnić wymagalność roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane od przedstawienia przez wykonawcę faktury VAT, która ma istotne znaczenie na płaszczyźnie podatkowej i finansowo-księgowej, lub przedstawienia dowodu dokonania zapłaty przez generalnego wykonawcę na rzecz podwykonawców – co ma zresztą podstawę prawną w art. 447 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tego rodzaju postanowienia umowne nie są warunkami w rozumieniu art. 89 kodeksu cywilnego (nawet jeżeli treść umowy mogłaby skłaniać do takiej interpretacji), ale ważną i skuteczną przesłanką, którą należy spełnić, aby przyjąć, że roszczenie o spełnienie świadczenia wzajemnego (zapłatę wynagrodzenia) stało się wymagalne. Takimi warunkami wymagalności roszczenia o zapłatę  nie mogą być natomiast zdarzenia, których realizacja nie zależy wyłącznie od wykonawcy lub osób, którymi się posługuje – np. obowiązek przedstawienia przez generalnego wykonawcę faktur, które zostały lub powinny być wystawione przez jego podwykonawców.

Tagi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × cztery =