Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Unieważnienie decyzji wywłaszczeniowej sprzed prawie 60 lat

Mecenas Grzegorz Kantecki doprowadził przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygn. akt: I OSK 1934/19) do uchylenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmawiających stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z 1966 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żyrardowie z 1965 r., wywłaszczających ponad 1 ha gruntu rolnego przeznaczonego pod zabudowę. Wywłaszczenie nastąpiło na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. zmieniającej ustawę z 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym, oraz na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1961 r. w sprawie opuszczonych gospodarstw rolnych. Sprawa o unieważnienie wywłaszczenia toczy się od 2005 r. Mecenas Grzegorz Kantecki przejął prowadzenie sporu w 2015 r., będącego wówczas jeszcze na etapie badania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, i sprawa od razu nabrała odpowiedniego tempa. W wyniku szerokiej argumentacji przedstawionej przez Kancelarię Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził zarzuty, że:

  1. organy Państwa rozpatrujące toczący się spór były prawie w każdym elemencie w błędzie;
  2. wywłaszczona działka nie stanowiła nieruchomości rolnej, a zatem całe wywłaszczenie było rażąco nielegalne;
  3. cały proces wywłaszczeniowy miał tylko pozorny charakter dwuinstancyjności i naruszał nawet komunistyczny kodeks postępowania administracyjnego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inne sądy administracyjne są związane wykładnią i wytycznymi Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wydany wyrok otwiera drogę spadkobiercom wywłaszczonych działek do otrzymania sprawiedliwego odszkodowania.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 4 =