Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Dystrybucja środków ochrony roślin – kto może handlować?

Sprzedaż środków ochrony roślin w Polsce mogą prowadzić wyłącznie podmioty, które są wpisane do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

  • imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
  • określenie zakresu wykonywanej działalności;
  • wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków;
  • wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki.

Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorca musi dołączyć także oświadczenie, że:

  • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków są kompletne i zgodne z prawdą;
  • znane są jemu i spełnia warunki wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

 

Więcej informacji w tym przedmiocie, w tym także wzór wniosku o wpis do ww. rejestru można znaleźć pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/154.

Przyszłym sprzedawcom środków ochrony roślin polecam na pewno następujące artykuły:

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 − siedem =