Wielkość opakowania środka ochrony roślin, a ilość umieszczonej w nim substancji

Mecenas Grzegorz Kantecki doprowadził do pozytywnego dla producenta zakończenia postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie w sprawie umieszczania środka ochrony roślin („śor”) w ilości mniejszej niż wskazana w zezwoleniu na wprowadzenie tego środka do obrotu wielkość opakowania. Zdaniem podmiotu kontrolowanego, nie istnieje obowiązek całkowitego wypełniania opakowania śor i zawartość netto śor może być mniejsza niż wielkość zarejestrowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opakowania. Warunkiem takiego postępowania jest umieszczanie na opakowaniu śor informacji o rzeczywistej ilości sprzedawanego preparatu. Należy zauważyć, że żaden przepis prawa nie stawia znaku równości pomiędzy wielkością zarejestrowanego opakowania śor, a ilością netto wlewanego do tego opakowania środka. Zgodnie z art. 31 ust. 4 lit 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin w zw. z art. 21 pkt 3 ustawy o środkach ochrony roślin, zezwolenie na wprowadzanie do obrotu śor określa wielkość opakowania i tworzywo, z którego ma być wykonane, a zatem ten środek nie może być wprowadzany do obrotu w opakowaniu innej wielkości lub wykonanym z innej substancji. Te konkretne warunki dotyczą samego opakowania śor i nie stanowią dodatkowej, niepisanej implikacji, że producent musi wlewać do opakowania wyłącznie taką ilość śor, która całkowicie odpowiada pojemności opakowania. Artykuł 1 pkt 1e Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji nr 547/2011 w sprawie wykonania Rozporządzenia 1107/2009 w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin wskazuje, że w sposób wyraźny i trwały umieszcza się na opakowaniach środków ochrony roślin informacje m. in. o ilości netto środka ochrony roślin podaną w: g lub kg dla preparatów stałych; g, kg, ml lub l dla gazów i ml lub l dla preparatów płynnych. Opisane powyżej stanowisko Kancelarii zostało poparte przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w piśmie z dnia 28 czerwca 2017 r.

Tagi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziesięć + osiem =

Kategorie

Pozostałe wpisy

O Kancelarii

Kancelaria radcy prawnego Grzegorza Kanteckiego jest niezależną firmą prawniczą, która od 2010 roku świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych.