Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Wielkość opakowania środka ochrony roślin, a ilość umieszczonej w nim substancji

Mecenas Grzegorz Kantecki doprowadził do pozytywnego dla producenta zakończenia postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie w sprawie umieszczania środka ochrony roślin („śor”) w ilości mniejszej niż wskazana w zezwoleniu na wprowadzenie tego środka do obrotu wielkość opakowania. Zdaniem podmiotu kontrolowanego, nie istnieje obowiązek całkowitego wypełniania opakowania śor i zawartość netto śor może być mniejsza niż wielkość zarejestrowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opakowania. Warunkiem takiego postępowania jest umieszczanie na opakowaniu śor informacji o rzeczywistej ilości sprzedawanego preparatu. Należy zauważyć, że żaden przepis prawa nie stawia znaku równości pomiędzy wielkością zarejestrowanego opakowania śor, a ilością netto wlewanego do tego opakowania środka. Zgodnie z art. 31 ust. 4 lit 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin w zw. z art. 21 pkt 3 ustawy o środkach ochrony roślin, zezwolenie na wprowadzanie do obrotu śor określa wielkość opakowania i tworzywo, z którego ma być wykonane, a zatem ten środek nie może być wprowadzany do obrotu w opakowaniu innej wielkości lub wykonanym z innej substancji. Te konkretne warunki dotyczą samego opakowania śor i nie stanowią dodatkowej, niepisanej implikacji, że producent musi wlewać do opakowania wyłącznie taką ilość śor, która całkowicie odpowiada pojemności opakowania. Artykuł 1 pkt 1e Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji nr 547/2011 w sprawie wykonania Rozporządzenia 1107/2009 w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin wskazuje, że w sposób wyraźny i trwały umieszcza się na opakowaniach środków ochrony roślin informacje m. in. o ilości netto środka ochrony roślin podaną w: g lub kg dla preparatów stałych; g, kg, ml lub l dla gazów i ml lub l dla preparatów płynnych. Opisane powyżej stanowisko Kancelarii zostało poparte przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w piśmie z dnia 28 czerwca 2017 r.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 2 =