Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Czy można reklamować mieszaniny środków ochrony roślin (tank-mix)?

W artykule umieszczonym na Blogu w dniu 27 lutego 2017 r. przedstawiłem regulacje prawne dotyczące stosowania środków ochrony roślin w niższych dawkach niż wskazanych w etykietach tych preparatów oraz łączenia ich z innymi agrochemikaliami celem stworzenia tzw. tank-mix. Z uwagi na co raz częstsze występowanie tego typu rozwiązań, które są rekomendowane przez placówki badawcze oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi m. in. na stronach:

  1. agrofagi.com.pl/84,laczne-stosowanie-agrochemikaliow.html;
  2. minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin/Poradniki-Dobra-praktyka-ochrony-roslin;

pojawiły się propozycje i pytania związane z możliwością reklamowania kilku konkretnych środków ochrony roślin w zakresie wspólnego zastosowania. W mojej opinii, na podstawie aktualnych regulacji prawnych, reklama mieszanki środków ochrony roślin bez jej zarejestrowania i opisania w etykietach jest całkowicie nielegalna. Ocena ta wynika przynajmniej z:

  1. art. 66 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin („Rozporządzenie 1107/2009”), ponieważ celem tego artykułu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez podkreślenie na każdym kroku, że przed użyciem środka trzeba zapoznać się z etykietą (treści głoszone w reklamie tank-mix nie znajdziemy w etykiecie);
  2. art. 66 ust. 2 Rozporządzenia 1107/2009, ponieważ reklama mieszanki zawierałaby informacje w formie tekstu lub w formie graficznej, które byłyby mylące w odniesieniu do możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska;
  3. art. 66 ust. 4 Rozporządzenia 1107/2009, ponieważ mieszanka nie posiada obiektywnej i pełnej dokumentacji, która wystarczałaby na zarejestrowanie jej i dokonanie zmiany samych etykiet;
  4. art. 66 ust. 5 Rozporządzenia 1107/2009, ponieważ reklama tank-mix przedstawiałaby wizualnie potencjalnie niebezpieczną praktykę, jaką jest mieszanie środków ochrony roślin bez wyraźnej autoryzacji wyrażonej w formie zezwolenia na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu.

Nie można zapomnieć, że zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin podmiot, który prowadzi reklamę środka ochrony roślin w sposób niezgodny z art. 66 rozporządzenia nr 1107/2009, wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę opłatę sankcyjną w wysokości od 5000 zł do 500 000 zł, stosownie do przeciętnego kosztu emisji, publikacji lub dystrybucji takiej reklamy.

Na marginesie chciałbym nadmienić, że reklama tank-mix nie może być zakwalifikowana do kategorii reklamy porównawczej, ponieważ przede wszystkim dotyczy łącznego użycia środków ochrony roślin, a nie użycia reklamowanego preparatu kosztem preparatu porównywanego. Nawet jeżeliby przyjąć, że taka reklama mieściłaby się w pojęciu reklamy porównawczej, czyli:

  1. „reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta” – art. 16 ust. 3 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji;
  2. „każda reklama, która wyraźnie lub przez domniemanie identyfikuje konkurenta albo towary lub usługi oferowane przez konkurenta” – art. 2 pkt c Dyrektywy 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej („Dyrektywa 2006/114/WE“);

to na pewno można by ją jednocześnie uznać za czyn nieuczciwej konkurencji, bo byłaby sprzeczna z dobrymi obyczajami poprzez wprowadzanie w błąd w rozumieniu art. 2 pkt b Dyrektywy 2006/114/WE – „reklama wprowadzająca w błąd” oznacza każdą reklamę, która w jakikolwiek sposób, w tym przez swoją formę, wprowadza lub może wprowadzić w błąd osoby, do których jest skierowana lub dociera, i która, z powodu swojej zwodniczej natury, może wpłynąć na ich postępowanie gospodarcze lub która, z tych powodów, szkodzi lub może szkodzić konkurentowi.

Ze względu na korzyści dla rolnictwa płynące z łącznego zastosowania kilku środków ochrony roślin (przynajmniej według niektórych ośrodków badawczych) formuła tank-mix zdaje się mieć przed sobą świetlaną przyszłość. W każdym bądź razie, do dalszego jej rozwoju niezbędna jest współpraca poszczególnych producentów środków ochrony roślin, owocem której nastąpi pełna legalizacja wspólnego zastosowania danych preparatów.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − 7 =