Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Z uwagi na bardzo wysokie obciążania fiskalne wynikające z „Polskiego Łada” (m. in. składka zdrowotna, stawki PIT) szczególnego zainteresowania nabrał proces przekształcania przedsiębiorców prowadzących biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Możliwość taką daje art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Proces przekształcenia można generalnie podzielić na pięć etapów, a mianowicie:

 1. sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
 2. złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 3. powołanie członków organów spółki przekształconej;
 4. zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. dokonanie w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeżeli chodzi o koszty takiego przekształcenia, to należy do nich zaliczyć co najmniej:

 1. wynagrodzenie biegłego rewidenta (badanie planu przekształcenia), które można ustalić uprzednio z wybranym przez siebie biegłym rewidentem – raczej nie mniej niż 4.000 PLN netto;
 2. koszty notarialne (koszty zależą w głównej mierze od wysokości kapitału zakładowego nowej sp. z o.o. – taksa notarialna i podatek PCC – minimum 1.000 PLN);
 3. opłaty sądowe KRS – około 1.000 PLN;
 4. wynagrodzenie biura rachunkowego (np. koszt sporządzenia sprawozdania finansowego) – wycena indywidualna, zależna przede wszystkim od wielkości przekształcanej działalności gospodarczej – raczej nie mniej niż 1.000 PLN netto;
 5. wynagrodzenie prawnika za przeprowadzenie całego procesu przekształcenia – wycena indywidualna, zależna przede wszystkim od wielkości przekształcanej działalności gospodarczej – raczej nie mniej niż 5.000 PLN netto.

Czas przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie powinien przekroczyć 2 miesięcy. Wiele zależy od sprawnego działania danego sądu rejestrowego. Biorąc powyższe pod uwagę, wydatki na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie powinny być niższe niż 12.000 PLN. Kwota ta wydaje się być niewielka, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z przekształcenia, do których należy zaliczyć przede wszystkim:

 1. brak obowiązku opłacania przez przedsiębiorcę składek na ZUS;
 2. duże możliwości na obniżenie podatku CIT lub nawet jego niepłacenie;
 3. ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy/wspólnika do majątku sp. z o.o. (wyłączenie odpowiedzialności z majątku osobistego);
 4. łatwość w sprzedaży sp. z o.o. lub uregulowania jej funkcjonowania po śmierci przedsiębiorcy/wspólnika;
 5. generalne i w najszerszym możliwym zakresie przejście praw i obowiązków przysługujących przedsiębiorcy na sp. z o.o. (np. zezwolenia, koncesje itp.).

Każdy przedsiębiorca prowadzący poważny biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej powinien poważnie zastanowić się nad przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 + szesnaście =