Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Odszkodowanie w wysokości ponadnormatywnej

W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę pracownikowi przysługuje szereg praw, przede wszystkim prawo do odszkodowania. Odszkodowanie to uzyskuje się od pracodawcy drogą sądową w wysokości limitowanej przepisami prawa. Kwota odszkodowania zależy od rodzaju rozwiązanej umowy (umowa zawarta na czas określony, nieokreślony lub próby) oraz od sposobu jej rozwiązania (rozwiązanie za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia). Generalnie, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia i nie wyższej niż za 3 miesiące (art. 471 oraz art. 58 kodeksu pracy). Przepisy te wyznaczają granice swobody uznania sądu orzekającego w kwestii odszkodowania, ale praktyka wskazuje, że odszkodowanie zwykle odpowiada kwocie wynagrodzenia należnego za okres wypowiedzenia danej umowy o pracę. Dotychczasowe orzecznictwo nie pozwalało na zasądzanie odszkodowań wyższych niż opisane powyżej limity, jednakże Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 22 kwietnia 2015 r. (sygn. akt: II PK 176/15) dopuścił wyjątek stwierdzając, że odszkodowanie z art. 471 kp przysługuje w wysokości wynagrodzenia za ustawowy okres wypowiedzenia, jeżeli umowne przedłużenie okresu wypowiedzenia nastąpiło bez wyraźnego rygoru przyznania odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za wydłużony okres wypowiedzenia. Inaczej mówiąc, jeżeli w umowie o pracę ustalony jest sześciomiesięczny okres wypowiedzenia, to w razie sporu związanego ze skutecznością jej wypowiedzenia pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli w umowie o pracę taka możliwość została wyraźnie wskazana. Na marginesie należy zaznaczyć, że wyrok ten powinien mieć zastosowanie również do odszkodowania zasądzanego w warunkach art. 58 kp (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia). Na bazie tego wyroku niezmiernie ważne jest dokonywane stosowny zapisów w umowie o prace, które zagwarantowałyby pracownikowi wyższe świadczenia w razie sporu z pracodawcą. Asysta radcy prawnego przy zawieraniu umowy o pracę pozwoli uniknąć późniejszych rozczarowań.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedem − 1 =

Kategorie

Pozostałe wpisy

O Kancelarii

Kancelaria radcy prawnego Grzegorza Kanteckiego jest niezależną firmą prawniczą, która od 2010 roku świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych.