Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Badania jakości środków ochrony roślin w latach 2011 – 2015

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, oddział w Sośnicowicach, opublikował wyniki badań środków ochrony roślin, przeprowadzonych przy współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w latach 2011 – 2015. W ramach kontroli przebadano ogółem 1596 próbek środków ochrony roślin, z których 53,9% stanowiły herbicydy, 27,2% fungicydy, a 11,8% insektycydy. W ramach kontroli podstawowej, polegającej na sprawdzeniu jakości środków ochrony roślin pobranych z sieci handlowych w sposób celowy i zgodnie z wytycznymi organów inspekcji, pobrano 1332 próbek, natomiast w ramach kontroli interwencyjnej – będącej efektem działań wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych, jakimi są zgłoszone skargi i reklamacje albo wszczęte postępowania administracyjne lub karne przede wszystkim o podłożu walki z podrobionymi środki ochrony roślin – pobrano 264 próbki. Wykonywane badania miały na celu stwierdzenie, czy stosowane i sprzedawane w Polsce środki ochrony roślin spełniają wymagania specyfikacji technicznych, ustalone w procesie ich rejestracji.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że obszarem najbardziej narażonym na występowanie nieprawidłowości są środki ochrony roślin objęte handlem równoległym. Odsetek nieprawidłowości w tej grupie środków wyniósł 12%, co daje 2,3% w stosunku do całkowitej liczby próbek objętych kontrolą podstawową. W grupie próbek środków z handlu równoległego pochodzących z poboru interwencyjnego odsetek nieprawidłowości wyniósł 78,8%, czyli 29,6% w stosunku do próbek badanych w ramach kontroli interwencyjnej. Nieprawidłowości stwierdzone w grupie próbek środków, które uzyskały zezwolenie na wprowadzenie do obrotu w normalnym trybie, wyniosły w kontroli podstawowej tylko 1,6%, natomiast niestety aż 52% w kontroli interwencyjnej. Przedmiotowe dane powinny stanowić znaczący impuls do wprowadzenia zmian legislacyjnych, nakierowanych na lepszą kontrolę produktów wprowadzanych na rynek na podstawie pozwoleń na handel równoległy.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się pod linkiem:

http://www.progress.plantprotection.pl/en/manuscript/35,2062.html

Szczegóły badania jakości środków ochrony roślin można znaleźć pod linkiem:

Click to access M_Miszczyk_Gdansk.pdf

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 3 =