Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Zawieszenie terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (Covid-19)

Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 2.0) został zawieszony obowiązkowy 30-dniowy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z nowym art. 15zzra ust. 1 tej ustawy, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu Covid-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19. Należy przypomnieć, że generalnie o niewypłacalności możemy mówić wtedy, kiedy albo utraciliśmy zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Istnieje też domniemanie prawne, zgodnie z którym przyjmuje się, że przesłanka niewypłacalności została spełniona, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Termin ten liczy się od daty, kiedy najstarsze z niezapłaconych zobowiązań stało się wymagalne.

Zapisy Tarczy 2.0 dały czas przedsiębiorcom na działania mające na celu przywrócenie płynności finansowej, czy to poprzez restrukturyzację pozasądową czy też sądową. Wprowadzone rozwiązanie chroni kadrę menadżerską przed odpowiedzialnością za brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w dotychczasowym 30-dniowym terminie, jednak nie chroni przedsiębiorstwa przed konsekwencjami utraty płynności. Dlatego też każdy borykający się z trudnościami finansowymi podmiot powinien bezzwłocznie podjąć działania mające na celu przywrócenie stabilności finansowej. O potencjalnych czynnościach naprawczych Kancelaria pisała w artykule, który można znaleźć pod linkiem:

https://kantecki.pl/blog/klopoty-firmy-w-czasach-pandemii-koronawirusa/

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 − 5 =