Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Regulacja ta wprowadziła do porządku prawnego specjalne, dodatkowe poza tymi wynikającymi z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, narzędzie do rozwiązywania poważnych problemów finansowych przedsiębiorców. Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu przedsiębiorcy mogą skorzystać tylko raz i tylko do dnia 30 czerwca 2021 r. Postępowanie to bardzo przyśpiesza i ułatwia zawarcie układu z wierzycielami, ponieważ:

  1. to sam przedsiębiorca, po zawarciu z doradcą restrukturyzacyjnym umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w związku z wystąpieniem COVID-19 („Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne”);
  2. już z dniem dokonania powyższego obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego:
    • postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską wszczęte przed dniem otwarcia Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa,
    • wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczącej wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską jest niedopuszczalne,
    • stosuje się odpowiednio przepisy art. 252 (zakaz regulowania wierzytelności objętych z mocy prawa układem), art. 253 (zakaz potrącania wierzytelności dłużnika) oraz art. 256 (zakaz wypowiadania dłużnikowi szeregu umów, w tym najmu biura czy kredytu) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Co bardzo ważne, Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Nie można zapomnieć, że Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne, tak samo jak postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe, może być prowadzone wyłącznie, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to obecnie najszybsze i najsprawniejsze narzędzie restrukturyzacji w Polsce, przy czym skorzystanie z niego nie musi być uzależnione od wystąpienia trudnej sytuacji wywołanej przez Covid-19. Na rynku zdecydowanie zwiększa się liczba wszczętych Uproszczonych Postępowań Restrukturyzacyjnych. Trzeba mieć nadzieję, że zaproponowane przez dłużników warunki układu znajdą akceptację wierzycieli i na końcu zostaną zatwierdzone przez sądy restrukturyzacyjne.

Tagi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

piętnaście + dwadzieścia =

Kategorie

Pozostałe wpisy

O Kancelarii

Kancelaria radcy prawnego Grzegorza Kanteckiego jest niezależną firmą prawniczą, która od 2010 roku świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych.