Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Regulacja ta wprowadziła do porządku prawnego specjalne, dodatkowe poza tymi wynikającymi z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, narzędzie do rozwiązywania poważnych problemów finansowych przedsiębiorców. Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu przedsiębiorcy mogą skorzystać tylko raz i tylko do dnia 30 czerwca 2021 r. Postępowanie to bardzo przyśpiesza i ułatwia zawarcie układu z wierzycielami, ponieważ:

  1. to sam przedsiębiorca, po zawarciu z doradcą restrukturyzacyjnym umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w związku z wystąpieniem COVID-19 („Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne”);
  2. już z dniem dokonania powyższego obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego:
    • postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską wszczęte przed dniem otwarcia Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa,
    • wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczącej wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską jest niedopuszczalne,
    • stosuje się odpowiednio przepisy art. 252 (zakaz regulowania wierzytelności objętych z mocy prawa układem), art. 253 (zakaz potrącania wierzytelności dłużnika) oraz art. 256 (zakaz wypowiadania dłużnikowi szeregu umów, w tym najmu biura czy kredytu) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Co bardzo ważne, Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Nie można zapomnieć, że Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne, tak samo jak postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe, może być prowadzone wyłącznie, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to obecnie najszybsze i najsprawniejsze narzędzie restrukturyzacji w Polsce, przy czym skorzystanie z niego nie musi być uzależnione od wystąpienia trudnej sytuacji wywołanej przez Covid-19. Na rynku zdecydowanie zwiększa się liczba wszczętych Uproszczonych Postępowań Restrukturyzacyjnych. Trzeba mieć nadzieję, że zaproponowane przez dłużników warunki układu znajdą akceptację wierzycieli i na końcu zostaną zatwierdzone przez sądy restrukturyzacyjne.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście + 1 =