Uchylenie decyzji administracyjnej – nasiennictwo – opłata sankcyjna

Mecenas Grzegorz Kantecki, działając w imieniu jednego z dystrybutorów amerykańskiego koncernu Hortag Seed w Polsce, doprowadził do uchylenia nałożonej przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa opłaty sankcyjnej w wysokości przekraczającej 500.000 PLN. Ta administracyjna kara pieniężna została nałożona przez Mazowieckiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za sprzedaż materiału siewnego bez wymaganego wpisu do krajowego rejestru Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Opłata sankcyjna została nałożona arbitralnie i bez dokładnego rozpoznania sprawy. Wymierzona kara niechybnie doprowadziłaby do upadku Klienta Kancelarii – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeszło 20 letnią historią w branży nasiennictwa i środków ochrony roślin. Zaistniały spór administracyjny prowadzony był na wielu płaszczyznach, m. in. w zakresie faktu publikacji wykreślenia sprzedawanych nasion z krajowego rejestru. W wyniku działań Kancelarii Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie najpierw wstrzymał wykonanie administracyjnej kary pieniężnej, co zabezpieczyło reprezentowaną spółkę przed wszczętą egzekucją skarbową, a następnie uchylił zaskarżoną decyzję, zobowiązując Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do odstąpienia od nałożenia opłaty sankcyjnej i poprzestania na pouczeniu w trybie art. 189f § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Wyrok ten nie jest jeszcze prawomocny, natomiast jest całkowicie słuszny i sprawiedliwy.

Z uwagi na przepisy m. in. ordynacji podatkowej oraz kodeksu spółek handlowych, w celu ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą Kancelaria przygotowała także komplet dokumentów do ogłoszenia upadłości Klienta oraz doradzała w toczącym się postępowaniu upadłościowym. Na szczęście dla Klienta jego przedsiębiorstwo zostało uratowane.

Tagi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − czternaście =