Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Czy rząd wprowadzi zakaz sprzedaży nasion GMO?

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie („Ustawa”) oraz ustawy o ochronie roślin. Do najciekawszej zmiany należy zaliczyć dodanie do art. 104 Ustawy ust. 9a w brzmieniu „Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz obrotu materiałem siewnym określonych odmian, kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska”. Ten niewinnie wyglądający przepis dotyczy zasadniczo wyłącznie nasion genetycznie modyfikowanych, uregulowanych w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych („Ustawa GMO”). W wyniku szeroko dyskutowanej zmiany Ustawy GMO z dnia 15 stycznia 2015 r., nasionami GMO można na terenie Polski handlować, ale nie można ich wysiewać. Ta zmiana legislacyjna wynikała z orzeczenia Trybunału w Luksemburgu z dnia 16 lipca 2009 r. (sprawa: C-165/08) o bezprawności wprowadzenia generalnego zakazu handlu nasionami GMO, który wówczas obowiązywał w Polsce. Dodatkowo zakaz ten był nieskuteczny, co zostało potwierdzone przez Greenpeace. Nasiona GMO są kupowane przede wszystkim do produkcji pasz. Proceder ten będzie praktykowany przynajmniej do 1 stycznia 2019 r., ponieważ do tego dnia zawieszono obowiązywanie art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, zabraniającego wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Rząd ma 12 miesięcy na wydanie zakazu obrotu materiałem siewnym określonych odmian. Z uwagi na fakt, że wprowadzenie ust. 9a nie przewidywał rządowy projekt nowelizacji Ustawy, mało prawdopodobne jest wprowadzenie jakichkolwiek obostrzeń.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sześć + dwanaście =