Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Precedens w orzecznictwie – środki ochrony roślin

Wyrok NSA: Nowe zasady nakładania opłat sankcyjnych przez PIORIN

Mecenas Grzegorz Kantecki doprowadził do wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny pierwszego w Polsce wyroku wyjaśniającego wiele aspektów prawnych związanych z nakładaniem przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa („PIORIN”) opłaty sankcyjnej za prowadzenie reklamy środków ochrony roślin niezgodnie z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin („Rozporządzenie 1107/2009”). Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wynikał ze skargi kasacyjnej Kancelarii na uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającego decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie nałożenia opłaty sankcyjnej w wysokości prawie 700.000 PLN – krótki opis tej sprawy można znaleźć pod linkiem: Sukces w sprawie określenia opłaty sankcyjnej.

Pierwszy wyrok NSA w Polsce dotyczący opłat sankcyjnych za reklamy środków ochrony roślin

Na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2024 r. (sygn. akt: I OSK 161/21) można stwierdzić, że:

  • każda reklama środków ochrony roślin musi spełniać wymagania nie tylko artykuł 66 ust. 1, ale także art. 66 ust. 6 Rozporządzenia 1107/2009 i to są odrębne, niezależne od siebie obowiązki. W związku z tym, każda reklama środków ochrony roślin musi zawierać oświadczenie o treści „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie”;
  • Naczelny Sąd Administracyjny poparł argumentację Kancelarii, że PIORIN powinien nakładać opłatę sankcyjną mając na względzie także zasadę proporcjonalności opisaną w art. 72 akapit 1 Rozporządzenia 1107/2009, polegającą na ustalania wymiaru kary nie tylko w oparciu o ilość reklamy, ale przede wszystkim w oparciu o ilość i powagę naruszeń wymienionych w art. 66 Rozporządzenia 1107/2009;
  • opłata sankcyjna powinna być naliczana oddzielnie od każdego przypadku niewłaściwej reklamy każdego odrębnego środka ochrony roślin. W związku z tym poglądem PIORIN może nakładać jedną decyzją administracyjną wielu opłat sankcyjnych w wysokości łącznej wyższej niż 500.000 PLN;
  • wykorzystane w art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o środkach ochrony roślin pojęcie „stosownie do przeciętnego kosztu emisji, publikacji lub dystrybucji takiej reklamy”, znaczy tyle, że ten przeciętny koszt jest wartością maksymalną i może ulec obniżeniu w oparciu o opisaną w art. 72 akapit 1 Rozporządzenia 1107/2009 zasadę proporcjonalności;
  • wykorzystane w art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o środkach ochrony roślin sformułowanie „stosownie do przeciętnego kosztu” znaczy w wysokości takiej, jaka została podana w cenniku tej reklamy, a więc w ofercie emisji tej reklamy (zawsze znacznie zawyżonej w stosunku do ceny rzeczywistej, finalnie ustalonej) i to wysokości brutto.

Mecenas Kantecki: Precedensowy wyrok NSA w sprawie opłat sankcyjnych – opinia

W ocenie mecenasa Grzegorza Kanteckiego przywołany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest błędny, ponieważ potwierdza możliwość nałożenia na przedsiębiorców horrendalnych opłat sankcyjnych za coś, co nie wynika wprost z przepisów prawa, ale jest wyinterpretowane. Takie oceny doprowadzają do rezultatów sprzecznych ze standardami demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), a w szczególności wynikającymi z nich zasadami pewności obrotu prawnego, budowania zaufania do organów państwa i poprawnej legislacji. Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie środków ochrony roślin i ochrony swoich interesów, skontaktuj się z naszą. Kancelaria radcy prawnego Warszawa skutecznie broni Twoich praw i dba o pewność obrotu prawnego.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery − dwa =

Kategorie

Pozostałe wpisy

O Kancelarii

Kancelaria radcy prawnego Grzegorza Kanteckiego jest niezależną firmą prawniczą, która od 2010 roku świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych.