Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Sukces w sprawie określenia opłaty sankcyjnej

Mecenas Grzegorz Kantecki uzyskał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie dla jednego z liderów rynku cropscience w Polsce uchylenie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie nałożenia opłaty sankcyjnej w wysokości prawie 700.000 PLN za prowadzenie reklamy środków ochrony roślin niezgodnie z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, przede wszystkim niezgodnie z art. 66 ust. 6 stanowiącym, że „materiały reklamowe lub promocyjne zwracają uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach”. Przyczynami uchylenia przedmiotowej decyzji okazało się szereg błędów proceduralnych wymienionych przez Kancelarię w skardze do sądu administracyjnego. Pomimo osiągnięcia korzystnego orzeczenia szereg ocen prawnych sformułowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w pisemnym uzasadnieniu wyroku okazało się bardzo niekorzystnych dla Klienta. Ze względu na art. 153 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – „ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie” – Kancelaria przygotowała skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa ma charakter całkowicie precedensowy i być może doczeka się rozpoznania także przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Z wyrokiem można zapoznać się pod tym linkiem:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E72B95C208

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − 1 =