Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Jakie grożą odsetki?

Poczynając od 2016 r. odsetki są bardzo różnie uregulowane w polskim systemie prawa. Poprawne sformułowanie żądania w postępowaniu cywilnym ma ogromny wpływ na wielkość zasądzonej realnie kwoty. Sam charakter zadłużenia również wpływa na ustalenie zasad automatycznego powiększania się należności. Poniżej przedstawiam tabelę obecnie obowiązujących odsetek:

Nazwa

Zastosowanie Wysokość

Ustawowe

Jeśli ich wysokość nie jest inaczej określona. Dotyczy wszystkich podmiotów

Suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych

(obecnie 5%)

Ustawowe w transakcjach handlowych

(w przypadku dłużnika będącego podmiotem publicznym mogą być inne terminy zapłaty)

Opóźnienie terminu zapłaty w związku z transakcją handlową. Dotyczą transakcji między przedsiębiorcami

Suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 8 punktów procentowych

(obecnie 9,5%)

Za opóźnienie

W przypadku opóźnienia spełnienia świadczenia pieniężnego

Suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych

(obecnie 7%)

Zwykła stawka Mają zastosowanie przy zaległościach podatkowych

Suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%

(obecnie 8%)

Obniżona stawka

1)  złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

2)  zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

 

50% zwykłej stawki odsetek za zwłokę

Podwyższona stawka 1)  zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,

2)  korekty deklaracji:

a)  złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,

b)  dokonanej w wyniku czynności sprawdzających

3)  ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku

150% zwykłej stawki odsetek za zwłokę

Maksymalne cywilne i handlowe

Jeśli taka wysokość została ustalona lub ich wysokość przekracza maksymalną stawkę

Nie mogą przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek odpowiednio ustawowych lub za opóźnienie

Od nieopłaconych składek

Od nieopłaconych w terminie składek

*nie nalicza się jeśli ich wysokość nie przekraczałaby wysokości 6,60 zł

Na zasadach określonych dla zaległości podatkowych

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy + 9 =

Kategorie

Pozostałe wpisy

O Kancelarii

Kancelaria radcy prawnego Grzegorza Kanteckiego jest niezależną firmą prawniczą, która od 2010 roku świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych.