Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Komentarz do Dziennika Gazety Prawnej w sprawie amatorskiej sprzedaży roślin

Mecenas Grzegorz Kantecki udzielił komentarza Dziennikowi Gazeta Prawna w sprawie obowiązku zaopatrywania roślin w paszporty także w przypadku ich sprzedaży przez botaników amatorów drogą on-line. Kwestia ta jest obecnie szeroko komentowana z uwagi na wysokość kar (do 5.000 PLN) grożących za przedmiotowe uchybienie oraz brak jednoznacznej oceny prawnej przedmiotowego obowiązku. Według opinii Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin („Rozporządzenie 2016/2031”) nakłada także na podmioty amatorskie obowiązek zaopatrywania w paszporty roślin oferowanych do sprzedaży przez Internet. Obowiązek ten wynika przede wszystkim z art. 81 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 2016/2031, który stanowi, że „paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów dostarczanych bezpośrednio użytkownikom ostatecznym, w tym ogrodnikom amatorom, ale wyjątek ten nie ma zastosowania m. in. do użytkowników ostatecznych otrzymujących te rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty w ramach sprzedaży poprzez umowy zawierane na odległość”. W celu potwierdzenia powyższego stanowiska Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwrócił się do Komisji Europejskiej o opinię, czy w świetle Rozporządzenia 2016/2031 istnieje obowiązek paszportowania roślin po stronie osób prywatnych, które uprawiają/produkują rośliny do sadzenia w domach lub ogrodach, a następnie sprzedają nadwyżki wychodowanych roślin na aukcjach internetowych. W ocenie mecenasa Grzegorza Kanteckiego, analizę przepisów nie można przeprowadzić w oderwaniu od faktu, że sprzedaż roślin stanowi sprzedaż organizmów żywych, a nie np. znaczków pocztowych, co w czasach globalizacji i nieograniczonego handlu on-line nie powinno następować bez żadnych kontroli, czy obostrzeń. Być może celem ustawodawcy unijnego było uniknięcie możliwości sprzedaży nieznanych/nieopisanych roślin w sporych ilościach pod płaszczykiem „działalności amatorskiej”. Komisja Europejska powinna wkrótce przedstawić opinię na powyższe kwestie.

Cały artykuł prasowy można przeczytać pod linkiem:

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1458501,rosliny-sprzedawane-specjalne-paszport-kara.html

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście + 17 =