Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Alimenty od współmałżonka

Ustanie małżeństwa wiąże się z wieloma skutkami prawnymi. Jednym z nich może być powstanie obowiązku alimentacyjnego nie tylko wobec dzieci, ale również wobec byłego małżonka. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy daje możliwość ubiegania się o alimenty od byłego męża czy żony, jednakże muszą zostać spełnione pewne przesłanki, a mianowicie:

  • w orzeczeniu rozwodowym musi zostać wykazana wina za rozkład pożycia małżeńskiego. Możliwe są tu trzy sytuacje, tj. wspólna wina obojga małżonków albo żaden z małżonków nie ponosi winy albo wina jest jednego z nich;
  • gdy za rozkład pożycia małżeńskiego odpowiadają obydwoje małżonkowie lub żaden z nich, to każde z nich ma prawo żądać od drugiego alimentów z zastrzeżeniem, że małżonek ubiegający się o alimenty musi jeszcze pozostawać w niedostatku, tzn. nie jest w stanie sam zagwarantować sobie zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb;
  • gdy wina za rozkład pożycia leży wyłącznie po stronie jednego z małżonków, prawo domagania się alimentów ma jedynie drugi małżonek, który musi wyłącznie wykazać, że rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej (np. zarobki winne małżonka stanowiły główne źródło dochodów rodziny).

Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Taka sama sytuacja nastąpi po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 5 =