Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonych ponad 20 lat temu nieruchomości

W wyniku nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie w dniu 14 maja 2019 r., zostało wprowadzone m. in. roczne ograniczenie możliwości złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej przed 20 laty nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części, jeżeli nieruchomość lub jej część stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Kancelaria wyjaśniła tę nowelizację w artykule z dnia 20 czerwca 2019 r., który można znaleźć pod linkiem:

https://kantecki.pl/blog/roszczenie-o-zwrot-wywlaszczonych-ponad-20-lat-temu-nieruchomosci-wygasnie-14-maja-2020-r/

Ostateczny termin na złożenie przedmiotowego wniosku wygasłby z dniem 14 maja 2020 r., natomiast z uwagi na art. 15 zzr ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. W ocenie Kancelarii, na podstawie tego zapisu nowelizacji ustawy Covid-19 wnioskodawcy będą mogli złożyć przedmiotowe wnioski o zwrot wywłaszczonych nieruchomości również bezpośrednio po zakończeniu stanu epidemii. Czasu na dokonanie tych czynności będzie przypuszczalnie około 2 miesiące, dlatego analizowanie już posiadanych dokumentów powinno nastąpić jak najszybciej.

Tagi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + 7 =