Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Warto zabezpieczyć sprawy spadkowe przebywając na stałe za granicą

W dniu 16 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Rozporządzenie stosuje się do dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 r. Wprowadza ono ogólną zasadę, zgodnie z którą do spraw spadkowych stosuje się prawo państwa, w którym w chwili śmierci spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu. Wyjątkiem od tej zasady jest klauzula tzw. ściślejszego związku – gdy można w sposób oczywisty stwierdzić, że zmarły był bliżej związany z innym państwem niż tym, w którym miał miejsce zwykłego pobytu przed śmiercią. W praktyce oznacza to, że spadek po osobie mającej tylko polskie obywatelstwo, która stale mieszkała i pracowała w Niemczech, będzie dzielony według prawa niemieckiego, zaś Polaka zmarłego za granicą w czasie urlopu – nadal wg prawa polskiego. Jeśli chcemy uniknąć takiej sytuacji, każdy może dokonać wyboru prawa państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci, jako prawa, któremu podlega ogół spraw dotyczących jego spadku. Wybór prawa musi być dokonany w sposób wyraźny w oświadczeniu w formie rozrządzenia na wypadek śmierci (czyli testamentu) lub musi wynikać z postanowień takiego rozrządzenia. Ważność testamentu, w którym dokonano wyboru prawa, oceniana jest zgodnie z prawem, które zostało wybrane. Powyżej opisane rozporządzenie wiąże 25 państw członkowskich UE, tzn. będzie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich za wyjątkiem Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 1 =