Skuteczna obrona przed wydaniem niekorzystnych warunków zabudowy

Mecenas Grzegorz Kantecki doprowadził do wydania decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej przekraczającej 15.000 m2. Pomimo zgłaszanych szeregu zastrzeżeń zarząd jednej z warszawskich dzielnic postanowił ustalić warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania prawie 1 ha pod budownictwo mieszkaniowe. Reprezentująca okolicznych mieszkańców Kancelaria złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w którym przede wszystkim wykazała rażące naruszenie tzw. zasady dobrego sąsiedztwa. Organ II instancji przyznał rację skarżącym i uchylił wydaną decyzję o warunkach zabudowy, nakazując m. in. przygotowanie nowej analizy zagospodarowania terenu. Nowa analiza terenu trzykrotnej szerokości działki inwestycyjnej wykazała zasadność zgłaszanych przez Kancelarię zastrzeżeń, co doprowadziło ostatecznie do odmowy ustalenia warunków budowy dla planowanej inwestycji deweloperskiej.

Postępowanie jest prawomocnie zakończone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seventeen − 16 =