Skip to content

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Prezydent podpisał w dniu 13 sierpnia 2018 r. ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów („Ustawa”). Na mocy jej art. 1, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów („Przekształcenie”). Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub;
  2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub;
  3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

W przypadku współużytkowania wieczystego gruntu wielkość udziałów we współwłasności gruntów odpowiada wielkości udziałów we współużytkowaniu wieczystym. Co jest bardzo ważne, istniejące w dniu Przekształcenia obciążenia użytkowania wieczystego (przede wszystkim hipoteki oraz służebności) stają się obciążeniami nieruchomości, zaś obciążenia udziałów we współużytkowaniu wieczystym gruntu stają się obciążeniami udziałów we współwłasności nieruchomości. Prawa związane z użytkowaniem wieczystym natomiast stają się prawami związanymi z własnością nieruchomości.

Przekształcenie następuje z mocy prawa, a więc automatycznie, bez żadnej ingerencji ze strony użytkownika wieczystego. Celem ujawnienia nowego prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków trzeba uzyskać zaświadczenie potwierdzające Przekształcenie, wydawane m.in. przez:

  1. starostę – w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;
  2. odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

W tym zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje m. in. o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej („Opłata”).

Z tytułu Przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu Opłatę. Wysokość Opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu Przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia Przekształcenia. Pierwszą opłatę, należną za rok 2019, wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Opłatę można uiść także jednorazowo, co skutkuje dużymi bonifikatami obliczonymi zgodnie z postanowieniami Ustawy. Nie wszyscy muszą uiszczać Opłaty, np. zwolnione są parki narodowe lub osoby, które użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r. Mechanizm naliczania i waloryzacji Opłat jest bardzo podobny, jak przy dotychczasowych opłatach za użytkowanie wieczyste.

Przyjęcie Ustawy należy ocenić pozytywnie, ponieważ ustanawia ona automatyczny i bardzo prosty mechanizm zamiany użytkowania wieczystego w prawo własności. Tej prostoty brakowało ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która dalej ma zastosowanie do prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego w innym celu niż przewidziano w Ustawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × three =

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności

Zamknij