Czy istnieje obowiązek wykorzystywania usług lektora w telewizyjnych reklamach środków ochrony roślin?

Ostatnimi czasy zaczęły pojawiać się wątpliwości dotyczące sposobu przekazywania w trakcie telewizyjnej reklamy obowiązkowych informacji wymienionych w art. 66 ust. 1 oraz art. 66 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin („Rozporządzenie 1107/2009”). Wynika to z wyjaśnień Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które można znaleźć pod linkiem – www.piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/reklamuj-srodki-ochrony-roslin-tylko-zgodnie-z-prawem,213.html – z których wynika, że „w przypadku reklamy radiowej zdania te muszą być wypowiedziane na głos podczas transmisji treści reklamowej. W przypadku reklamy telewizyjnej formuły, w sposób czytelny i wyraźnie widoczny, powinny zostać umieszczone na ekranie podczas trwania emisji reklamy oraz dodatkowo powinny zostać przeczytane przez lektora”. W ocenie Kancelarii, reklama środków ochrony roślin („śor”) został uregulowana wyłącznie w Rozporządzeniu 1107/2009, dlatego przepisy Rozporządzenia 1107/2009 stanowią przepisy szczególne względem ogólnych przepisów dotyczących substancji chemicznych. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin („Ustawa o śor”) ogranicza się do ustanowienia sankcji za prowadzenie reklamy śor w sposób niezgodny z art. 66 Rozporządzenia 1107/2009. W art. 66 Rozporządzenia 1107/2009 zostały wskazane obowiązki:

  1. dodania do każdej reklamy zdania: „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu”;
  2. dodania do każdej reklamy zdania: „Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie”.

Informacje te zalicza się do obowiązkowych „ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa”. Zdania te powinny być czytelne i wyraźnie widoczne na tle całej reklamy.

W świetle przedstawionych wyjaśnień art. 66 Rozporządzenia 1107/2009 nie wymaga, aby treść „ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa” była (obok formy pisanej) odczytywana przez lektora w elektronicznych środkach przekazu, w tym w reklamie telewizyjnej. Czas wyświetlania „ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa” w reklamie telewizyjnej powinien odpowiadać czasowi, jakiego przeciętny użytkownik potrzebuje na zauważenie i przeczytanie „ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa” oraz na zrozumienie jego treści. Czas ten nie jest prawnie uregulowany (inaczej niż w Prawie Farmaceutycznym – w Prawie Farmaceutycznym reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości w formie audiowizualnej musi być odczytana w sposób wyraźny w języku polskim i ukazywać się na ekranie nie krócej niż 8 sekund – § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych), ale uznaje się, że minimalny czas powinien wynosić 5 sekund.

Ocena powyższej kwestii jest zgodna z poglądem Komisji Europejskiej, która w opublikowanych wyjaśnieniach wskazała, że wyłącznie reklamy radiowe wymagają głośnego odczytania „ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa” – SANCO/12415/2013, rev. 6, 15 November 2015, Question and Answers, Regulation (EC) No 1107/2009 concerning the placing of plant protection product on the market – str. 22. Co wydaje się istotne, w żadnym z wiadomych Kancelarii postepowań kontrolnych telewizyjnych reklam śor organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie wskazywały na wymóg odczytywania na głos „ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa”.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, że w przypadku reklamy telewizyjnej formuły, w sposób czytelny i wyraźnie widoczny, powinny zostać umieszczone na ekranie podczas trwania emisji reklamy oraz dodatkowo powinny zostać przeczytane przez lektora”, nie ma podstawy w obowiązujących przepisach prawa. W odpowiedzi na zapytanie Kancelarii dotyczące powyższej kwestii Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w piśmie z dnia 29 kwietnia 2021 r. m. in. stwierdził, że:

  1. „sugerowany wymóg nie wynika wprost z przepisów prawnych”;
  2. „w sytuacji, gdy wymagane zdania (z art. 66 ust. 1 oraz art. 66 ust. 6 Rozporządzenia 1107/2009 – dopisane GK) ewidentnie nie byłyby wyświetlane wystarczająco długo, aby umożliwić ich przeczytanie widzowi o umiejętności czytania z przeciętną szybkością, zarzut taki (tj. niezgodność danej reklamy z art. 66 Rozporządzenia 1107/2009 – dopisane GK) mógłby być uznany za uzasadniony”.

Tagi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × cztery =