O mnie

Grzegorz Kantecki, Radca Prawny

Grzegorz Kantecki

Radca Prawny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego, gdzie w 2005 roku uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Absolwent m.in. Podyplomowego Studium Prawa Spółek (Uniwersytet Warszawski), Podyplomowego Studium Menedżerskiego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Centrum Prawa Brytyjskiego oraz Europejskiego (University of Cambridge). Od 2010 roku posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Grzegorz Kantecki uzyskał także licencję doradcy restrukturyzacyjnego w 2019 r.

Doświadczenie zawodowe zdobył w wiodących międzynarodowych oraz polskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych, głównie w zakresie sporządzania, negocjowania i opiniowania umów handlowych oraz prowadzenia sporów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz w negocjowaniu polubownych porozumień. Występuje w roli pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu środków ochrony roślin, umów handlowych, jak i prawa pracy. Autor komentarza do ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin.

Biegle włada językiem angielskim.

Wybrane doświadczenie zawodowe:

 • wprowadzenie strategicznego inwestora w postaci międzynarodowego funduszu inwestycyjnego do spółki kapitałowej z obszaru IT;
 • audyt postępowań przetargowych prowadzony na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
 • audyt umów licencyjnych i handlowych jednego z największych wydawnictw w Polsce;
 • przygotowanie zestawu umów na organizację wydarzeń oraz reklamy dla międzynarodowego holdingu farmaceutycznego;
 • sporządzenie umów dystrybucyjnych kolekcji artystycznych na rynek azjatycki;
 • prowadzenie szeregu windykacji wielomilionowych należności;
 • obsługa prawna produkcji filmowej;
 • doradztwo prawne przy zawieraniu umowy najmu ponad 2.000 m2 biurowca;
 • obsługa prawna przy sprzedaży ponad 10 ha nieruchomości na cele naukowe;
 • reprezentacja w sprawie naprawienia wyrządzonej przez prokurenta szkody o znacznej wartości;
 • przygotowanie i przeprowadzenie przejęcia dużego podmiotu z sektora chemicznego;
 • przygotowanie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika;
 • sporządzenie umowy na globalną obsługę księgową spółek zależnych Klienta;
 • opiniowanie umowy kredytowej oraz ubezpieczeniowej dużej spółki kapitałowej;
 • przygotowanie przedsięwzięcia typujoint venture;
 • sporządzenie pełnej dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych;
 • doradztwo przy wymianie floty samochodowej;
 • opiniowanie i negocjacje dużej umowy wdrożeniowej z zakresu IT;
 • sporządzenie opinii prawnej i prezentacji dotyczącej instytucji godzin nadliczbowych uregulowanej w prawie pracy;
 • reprezentacja poszkodowanego w sprawie wprowadzenia na rynek podrobionych środków ochrony roślin o wartości kilku milionów złotych.