Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Sprawy sądowe i sądowo-administracyjne:

Kancelaria świadczy usługi doradztwa oraz zastępstwa w:

Przed wszczęciem postępowania, jeżeli jest to możliwe lub celowe, Kancelaria poszukuje sposobów polubownego rozwiązania sporu w drodze negocjacji przedsądowej.

Prawo środków ochrony roślin

Szczególnym zakresem specjalizacji Kancelarii są środki ochrony roślin. Te specyficzne produkty reglamentowane są w sposób odmienny niż zwykłe chemikalia, dlatego tak ważne dla Klientów jest posiadanie wiedzy oraz doświadczenia w tej wąskiej dziedzinie prawa. Usługi prawne w tym obszarze mogą polegać m.in. na:

Prawo spółek

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz polskiego oraz zagranicznego kapitału w sprawach dotyczących m.in.:

Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Obszar ten obejmuje doradztwo i pomoc prawną w sprawach dotyczących m.in.:

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa zamówień publicznych przede wszystkim na rzecz wykonawców. Usługi te mogą dotyczyć np. opiniowania treści SIWZ, kierowania zapytań do Zamawiającego, koordynowania procesu sporządzania oferty, przygotowywania umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi oraz wnoszenia środków ochrony prawnej przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy doradztwo prawne w zakresie:

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Usługi prawne w tym obszarze obejmują w głównej mierze:

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria świadczy usługi mające na celu ochronę praw autorskich oraz tajemnic handlowych Klientów. Polegać one mogą np. na:

Nieuczciwa konkurencja

Kancelaria prowadzi doradztwo w sprawach dotyczących zagadnień nieuczciwej konkurencji, w tym podrabiania produktów. Zakres ten obejmuje również analizę reklam wprowadzających w błąd, porównawczych oraz ochrony produktów markowych.

Prawo umów

Kancelaria doradza we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w szczególności:

Prawo rodzinne i spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w dziedzinie prawa rodzinnego oraz spadkowego. Sprawy te dotyczą w głównej mierze:

Nieruchomości

W tym obszarze Kancelaria świadczy usługi w związku z: