Formy współpracy

Kancelaria świadczy usługi przede wszystkim w następujących formach:

  • bieżące doradztwo prawne;
  • występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika;
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • udział w negocjacjach;
  • prowadzenie szkoleń.