Skip to content

Rodzaje zezwoleń na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu

Otaczający nas świat składa się z nakazów oraz zakazów. Najskuteczniejszym instrumentem ich wprowadzania jest prawo. Ze względu na specyfikę środków ochrony roślin cały proces ich wprowadzania do obrotu, stosowania oraz utylizacji objęty jest szeregiem obostrzeń. Pierwszym i najważniejszym elementem jest pozyskanie tzw. zezwolenia („Zezwolenie”) na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu (po angielsku: authorisation of a plant protection product). Postępowanie o wydanie Zezwolenia zasadniczo zostało w całości uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG („Rozporządzenie 1107/2009”). Ustanowiono wówczas generalną zasadę, mówiącą o tym, że środek ochrony roślin nie może być wprowadzany do obrotu ani stosowany jeśli nie uzyskał Zezwolenia w danym państwie członkowskim zgodnie z przepisami tejże regulacji – art. 28 ust. 1 Rozporządzenia 1107/2009. W drodze odstępstwa Zezwolenie takie nie jest wymagane wyłącznie w następujących przypadkach:

 1. Stosowanie środków zawierających wyłącznie jedną lub więcej substancji podstawowych, tzn. uregulowanych w art. 23 Rozporządzenia 1107/2009 substancji, które:
  a) nie są substancjami potencjalnie niebezpiecznymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 Rozporządzenia 1107/2009;
  b) nie mają nieodłącznej zdolności do oddziaływania na układ endokrynny, działania neurotoksycznego lub immunotoksycznego;
  c)  nie są stosowane głównie do celów ochrony roślin, ale mimo to są przydatne w ochronie roślin, bezpośrednio lub w środku składającym się z tej substancji i prostego rozpuszczalnika; oraz
  d)  nie są wprowadzane do obrotu, jako środki ochrony roślin.
 2. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie środków ochrony roślin do celów badań lub rozwoju.
 3. Produkcja, składowanie i przemieszczanie środka ochrony roślin przeznaczonego do stosowania w innym państwie członkowskim, pod warunkiem że środek ten uzyskał zezwolenie w tym państwie członkowskim, a państwo członkowskie, w którym ma miejsce produkcja, składowanie lub przemieszczanie, wprowadziło wymogi dotyczące kontroli w celu zapewnienia, aby środek ochrony roślin nie był stosowany na jego terytorium.
 4. Produkcja, składowanie lub przemieszczanie środka ochrony roślin przeznaczonego do stosowania w państwie trzecim, pod warunkiem że państwo członkowskie, w którym ma miejsce produkcja, składowanie lub przemieszczanie, wprowadziło wymogi dotyczące kontroli w celu zapewnienia, aby dany środek ochrony roślin został wywieziony z jego terytorium.
 5. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie środków ochrony roślin, dla których udzielono pozwolenia na handel równoległy.

Wspomnę tylko, że Rozporządzenie 1107/2009 przewiduje następujące rodzaje Zezwoleń:

 1. Zezwolenie wydane w trybie zwykłym, zgodnie z art. 28 ust. 1 Rozporządzenia 1107/2009.
 2. Zezwolenie wydane w trybie przyśpieszonym, zgodnie z art. 40 Rozporządzenia 1107/2009.
 3. Zezwolenie tymczasowe, zgodnie z art. 30 Rozporządzenia 1107/2009.
 4. Zezwolenie nadzwyczajne, zgodnie z art. 53 Rozporządzenia 1107/2009.
 5. Zezwolenie na środek ochrony roślin niskiego ryzyka, o którym mowa w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia 1107/2009.
 6. Rozszerzenie zakresu Zezwolenia o zastosowanie małoobszarowe, zgodnie z art. 51 Rozporządzenia 1107/2009.

Każdy z powyższych trybów związany jest z innym celem wydania Zezwolenia oraz inną dokumentacją. Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ma zastosowanie wyłącznie uzupełniające w postępowaniu o wydanie Zezwolenia. Zezwolenie wydaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze decyzji administracyjnej. Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin bez Zezwolenia skutkuje ich konfiskatą, zniszczeniem na koszt posiadacza oraz nałożeniem tzw. opłaty sankcyjnej. W pewnych sytuacjach nie można wykluczyć również zastosowania odpowiedzialności prawno-karnej. Państwo musi dbać o bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska, stąd kwestia wyboru i pozyskania odpowiedniego dla danego preparatu Zezwolenia jest priorytetowa i wymaga profesjonalnego doradztwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

20 − thirteen =

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności

Zamknij