Skip to content

Od 14 czerwca 2011 r. stosowanie przez rolników dawek środków ochrony roślin niższych niż wskazane w etykietach tych środków lub łączenie ich z innymi agrochemikaliami (tzw. tank-mix) nie jest co do zasady sprzeczne z prawem. Zmiana ta wynika z interpretacji art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywę Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG („Rozporządzenie 1107/2009”) stanowiącego, że „środki ochrony Czytaj dalej... "Mieszanie środków ochrony roślin (tank-mix)"

Mecenas Grzegorz Kantecki, działając na zlecenie kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, doprowadził do oddalenia pięciu pozwów organizacji konsumenckiej z siedzibą w Poznaniu wobec jednego z liderów rynku farmaceutycznego w Polsce. Podstawą żądań było rzekome wpisanie niedozwolonych klauzul umownych do regulaminów prowadzonego portalu internetowego. W zamian za wycofanie roszczeń organizacja zażądała wysokiego zadośćuczynienia za rzecz swojego pełnomocnika, co stanowi powszechną praktykę instytucji „pro konsumenckich” ustanawianych wyłącznie Czytaj dalej... "Porażka organizacji „wspierającej” konsumentów"

Prawo reguluje w sposób szczególny nie tylko kwestie wprowadzania do obrotu oraz stosowania środków ochrony roślin, ale również postępowania z opakowaniami po zużytych produktach. Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r., środkami niebezpiecznymi są m. in. środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako: bardzo toksyczne; toksyczne lub; niebezpieczne dla środowiska wodnego z przypisanym symbolem N; na podstawie przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub Czytaj dalej... "Postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin"

Mecenas Grzegorz Kantecki, działając na zlecenie kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, świadczy usługi wsparcia merytorycznego w trakcie prac nad stworzeniem portalu bezpiecznauprawa.org. Platforma ta będzie dedykowana sektorowi rolniczemu i ma na celu edukację oraz wymianę informacji w sprawach dotyczących lub związanych z nabywaniem, posiadaniem i stosowaniem w Polsce środków ochrony roślin. Pomysłodawcą całego projektu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

W dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Regulacja ta ma za zadanie ułatwić wygaszanie sporów, powstałych na bazie transakcji zawieranych pomiędzy profesjonalnymi sprzedawcami/usługodawcami, a zwykłymi nabywcami/usługobiorcami, poprzez: umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu (np. poprzez mediację); przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu (np. przez koncyliację); rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania (np. w ramach arbitrażu). Nie każdy przedmiot Czytaj dalej... "Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich"

Poczynając od 2016 r. odsetki są bardzo różnie uregulowane w polskim systemie prawa. Poprawne sformułowanie żądania w postępowaniu cywilnym ma ogromny wpływ na wielkość zasądzonej realnie kwoty. Sam charakter zadłużenia również wpływa na ustalenie zasad automatycznego powiększania się należności. Poniżej przedstawiam tabelę obecnie obowiązujących odsetek: Nazwa Zastosowanie Wysokość Ustawowe Jeśli ich wysokość nie jest inaczej określona. Dotyczy wszystkich podmiotów Suma stopy referencyjnej Czytaj dalej... "Jakie grożą odsetki?"

W dzisiejszych czasach coraz bardziej powszechne staje się dochodzenie w postępowaniu sądowym ustalenia istnienia stosunku pracy świadczonej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Problem ten wynika z braku chęci zawierania umów o pracę, które dla pracodawcy są znacznie kosztowniejsze niż umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Dopiero od początku 2017 r. zleceniobiorcy objęci są ochroną minimalnego wynagrodzenia, natomiast dalej nie posiadają pełnej ochrony wynikającej z kodeksu pracy Czytaj dalej... "Umowa o pracę czy umowa zlecenia?"

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności

Zamknij